Bize Ulaşın0(212)-324-2444

YASAL UYARI

1- Kullanım Kurallarının Kabul Edilmesi

Sayın Kullanıcı,

Bu sözleşmedeki bütün kayıt ve şartları dikkatlice okumanız önemlidir. İşbu sitenin sahibi, yönetimi, işletmesi ve idaresi Rota Sınai Haklar ve Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi’ne aittir. İşbu web sitesine; http://www.wrp.com.tr web adresinden ulaşılmaktadır. İşbu akdin içerdiği şartlar, (akit) kullanıcının web sitesine erişim ve web sitesini kullanımıyla ilgili kayıt ve şartları tespit etmektedir. Siteye erişiminiz ve bu siteyi kullanmanız işbu akdi kabul ettiğiniz ve bu akdin kuralları ile bağlı olduğunuz anlamına gelmektedir. Eğer bu akitte belirtilen yazılı şart ve koşulları kabul etmiyor ve bu kurallarla bağlı kalmak istemiyorsanız, işbu siteye erişim sağlamamalı ya da siteyi kullanmamalısınız. Eğer Rota Sınai Haklar ve Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi tarafından yönetilen işbu sitenin kayıt ve şartlarından, kurallarından, talimatlarından işletme ve idaresinden memnun değilseniz, hukuken yegâne yolunuz bu siteyi kullanmaya devam etmemenizdir. Rota Sınai Haklar ve Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi işbu akdi istediği zaman değiştirip güncelleme hakkına sahiptir.

2- Sorumluluk Kabul Etmeme

İşbu site ve muhtevası, olduğu gibi kullanımınıza sunulmaktadır. Bu siteye giriş yapmak ve kullanmakla sitenin içiriği ile ilgili kullanımdan doğacak riskleri üstlenmiş olursunuz.

Rota Sınai Haklar ve Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi sitenin içeriğinin ve tüm muhtevasının burada sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte;

a) doğru, güvenilir, yerinde ve uygun olduğu,
b) içeriğinde kullanılan bilgi, veri, yazılım, ürün veya hizmetlerin ticarete elverişli nitelikte olduğu,
c) web sitesinin işletme ve idaresinin hatasız ve kesintisiz olacağı,
d) aksaklıklar kusur ve bozuklulukların düzeltileceği,
e) web sitesinin zarar verici unsurlardan ve virüslerden temizlenmiş olduğu hususunda herhangi bir öneri ve tavsiyede bulunmamakta ve bu hususlarda kullanıcıya herhangi bir beyan ve teminat vermemektedir.

3- Üçüncü Kişilerin Web Sitelerine Link Verilmesi

Siz kullanıcıya kolaylık olsun diye işbu site üçüncü kişilerin web sitelerine link vermekte, erişim sağlamakta olup, bununla beraber işbu durum söz konusu üçüncü kişilerin web sitelerinin muhtevasının Rota Sınai Haklar ve Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi tarafından onaylandığı anlamına gelmemektedir. Yine üçüncü kişilerin siteye verdikleri linklerin web içeriklerinin doğruluğu ve güvenilirliği Rota Sınai Haklar ve Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi tarafından onaylandığı anlamı çıkarılmamalıdır.

Rota Sınai Haklar ve Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi; üçüncü kişilerin web sitelerinin muhtevasının burada sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte;

a) yasal, doğru, güvenilir, yerinde ve uygun olduğu,
b) içeriğinde kullanılan bilgi, veri, yazılım, ürün veya hizmetlerin ticarete elverişli nitelikte olduğu,
c) web sitesinin işletme ve idaresinin hatasız ve kesintisiz olacağı,
d) aksaklıklar, kusur ve bozuklulukların düzeltileceği,
e) web sitesinin zarar verici unsurlardan ve virüslerden temizlenmiş olduğu hususlarında herhangi bir öneri ve tavsiyede bulunmamakta ve bu hususlarda kullanıcıya herhangi bir güven, beyan ve teminat vermemektedir.

4- Güvenlik

İnternet üzerindeki bilgi alış verişleri genel olarak güvenli olmadığı için internet ortamındaki bilgi alış verişlerinizde dikkatli olmanız tavsiye edilmekte olup, işbu konuda Rota Sınai Haklar ve Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi siz kullanıcıya site içindeki iletişiminizin, kişisel ve diğer bilgilerinizin güvenliğine ilişkin olarak ya da üçüncü şahıslar tarafından bilgilerinizin ele geçirilmesine karşı teminat veremez, vermemektedir.

5- Genel

Siz kullanıcının açık veya zımni olarak işbu akdi ihlal etmeniz karşısında Rota Sınai Haklar ve Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi tarafından işbu akdin ihlal edilmesine müsaade edilmesi veya haktan feragat edilmesi, bu ve benzeri diğer akit şartlarını ihlalleriniz karşısında Rota Sınai Haklar ve Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi tarafından size izin verildiği veya söz konusu diğer ihlaller karşısında hakkından feragat ettiği anlamına gelmez.

6- Mülkiyet Hakkı

İşbu sitede yayınlanan veya web sitesi vasıtasıyla erişilebilen ve burada sayılanlarla sınırlı olmamakla beraber; bütün haber, metin, yazı, makale, fotoğraf, görüntü, resim, ses klipi, yazılım programı, bilgisayar kodu, toplu halde, işbu web sitesi içeriği, Rota Sınai Haklar ve Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi'ne, ve/veya ona lisans veren veya içerik sağlamaya yetkili kılınan taraflara ait olup, Türk ve yabancı fikri mülkiyet kanunu ve diğer ilgili kanunların koruması altındadır. Buna ek olarak işbu web sitesi içeriği işleme ve derleme eserlerle ilgili Türk ve yabancı telif hakları kanunu tarafından da korunmaktadır. Kullanıcı, web sitesindeki veya web sitesi vasıtasıyla erişilebilen içerikle ilgili telif hakları hususunda ilgili ek bildirim, ihtar ve kısıtlamalara da uymak zorundadır. İşbu akitte açık bir şekilde beyan edilmeyen ve Rota Sınai Haklar ve Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi tarafından açık ve yazılı bir izin olmaksızın işbu web sitesinde yapılan herhangi bir kullanım, çoğaltma, değiştirme, çevirme, yayma, tahrifat, kamuya gösterim, sergileme, web sitesine yükleme, internette yayınlama, iletim, yeniden iletim ve dağıtım veya diğer şekillerde web sitesini veya onun herhangi bir içeriğini bir bütün olarak veya kısmı bir şekilde kullanmak ve ondan yararlanmak yasaklanmıştır. Rota Sınai Haklar ve Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi, bu paragrafta sayılanlar ile sınırlı olmamak kaydıyla; haber, makale, kısa yazı, uzman görüşü, fotoğraf, görüntü, resim, ses klipi, yazılım programı, bilgisayar kodu, toplu halde, işbu web sitesi içeriği ve benzeri unsurlar üzerinde FSEK m. 36 anlamında telif haklarını saklı tutmuştur. Belirtilen unsurlar, ancak kaynak gösterilerek kullanılabilir.

7- Yazılım Programları Lisans Hakkı

Web sitesine yerleştirilen, kaydedilen tüm yazılımlar, burada sayılanlarla sınırlı olmaksızın bütün bilgisayar kodları, bunlar içerisinde bulunan veya yerleştirilen veya bu bilgisayar yazılımları ("yazılım") tarafından oluşturulan tüm dosya ve görüntüler telif hakları ve ilgili kanunların koruması altındadır. Tüm bu zikredilen yazılımların mülkiyeti Rota Sınai Haklar ve Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi'a veya ona lisans verenlere veya bu tür yazılımların mülkiyetini elinde bulunduran yetkilendirilmiş diğer şahıslara aittir. İşbu akitte belirtilen kayıt ve koşullar altında web sitesindeki yazılımlara erişim ve kullanım hakkı siz kullanıcıya tanınmış olup, buna ek olarak bu tür yazılımlara erişim ve kullanım için başka şart ve koşullar da öngörülebilir

İşbu web sitesi yazılım programını yüklemek için kullanımınıza sunuyorsa, aksi kararlaştırılmadıkça işbu akitte yazılı şartlara ve işbu akit dışında diğer yükleme (downloading) ve yazılımların (software) kullanımları ile ilgili koşullara uymak kaydıyla; kişisel olarak, başkasına devredilemez ve münhasır olmayan bir ruhsatla

a) bu yazılımın bir kopyası, ağ bağlantısı olmayan bir bilgisayarda kişisel amaçlı ve ticari amaç taşımamak kaydıyla kurulup çalıştırılabilir;
b) kanunun izin verdiği sınırlar içerisinde kalmak kaydıyla, makul ve uygun şartlarda gerekiyorsa eğer yedek bir kopyası yapılabilir.

İşbu akitte açıkça izin verilen hususlar dışında kullanıcı, yazılım programlarını bir bütün olarak veya kısmen;

a) kullanamaz, çoğaltamaz, düzeltme yapamaz, çevirisini yapamaz, uyarlayamaz, yükleyemez, indiremez ve iletemez;
b) yazılım programları içerisinde belirtilen markalarla, mülkiyetle ilgili uyarıları çıkartamaz, değiştiremez, saklayamaz;
c) satamaz, kiralayamaz, lisans veremez, devredemez veya diğer bir şekilde erişim sağlayamaz;
d) sökemez, çıkartamaz, kaynak koda dönüştüremez, şifre çözme ve kırma yapamaz, yazılım programı üzerinde tersine mühendislikte bulunamaz veya başkalarına bu konuda yardımcı olamaz. İşbu web sitesine yerleştirilen bütün yazılım programları var olduğu gibi kullanımınıza sunulmakta olup bu programlarla ilgili açık veya zımni herhangi bir teminat ve garanti verilmez. İşbu web sitesinde bulunan hiç bir şey kullanıcıya herhangi bir hak, unvan, menfaat veya herhangi bir lisans hakkı vermediği gibi web sitesindeki yazılım programları üzerinde veya web sitesi vasıtasıyla indirilen yazılım programları üzerinde de herhangi bir fikri mülkiyet hakkı ve benzeri hak vermez.

8- Web Sitesinde Kayıt Şartları

İşbu web sitesinin bazı bölümlerini kullanmak için web sitesine kayıt ve üye olmanız istenebilir. Bu halde kayıt ve üyelik için sizden istenen bilgileri veya size verilen kayıt ve üye formunda istenen bilgilerinizi doğru, inanılır, güvenilir ve tam olarak vermeniz ve bu bilgileri zamanında güncellemeniz gerekmektedir. Eğer Rota Sınai Haklar ve Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi sizin verdiğiniz bilgilerin doğruluğu, inandırıcılığı, güvenirliği ve güncelliği hakkında kuşkulanmak için makul nedenleri varsa sizin web sitesini kullanımınızı ve web sitesine erişiminizi askıya alabilir veya tamamen engelleyebilir.

9- Fesih

Herhangi bir zamanda ve hiç bir uyarı ve ihtara gerek olmaksızın Rota Sınai Haklar ve Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi uygun gördüğü takdirde ve hiç bir gerekçe göstermeden web sitesini kullanımınızı veya web sitesine erişiminizi engelleyebilir. Ayrıca işbu akitte belirtilen kayıt ve şartları ihlal etmeniz halinde, Rota Sınai Haklar ve Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi sizin web sitesinin tamamına veya herhangi bir kısmına olan erişiminizi ve kullanımınızı engelleyebilir.

10- Markaların Kullanımı

İşbu web sitesinde üçüncü kişilere ait belirli markaların ve diğer ayırt edici isimlerin ve/veya işaretlerin kullanılması bu kişilerle Rota Sınai Haklar ve Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi arasında herhangi bir ilişki olduğu veya aralarında lisans anlaşması olduğu veya Rota Sınai Haklar ve Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi'nin söz konusu üçüncü kişilerin mal, hizmet ve işlemlerini onayladığı anlamına gelmez. Rota Sınai Haklar ve Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi veya fikri mülkiyet sahibi, ilgili üçüncü kişilerin yazılı izni olmadıkça işbu web sitesi içeriğindeki hiç bir şey kullanıcıya, Rota Sınai Haklar ve Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi veya üçüncü kişilere ait marka, ayırt edici isimler ve işaretler, logo ve tasarımlar ve benzeri fikri mülkiyet hakları üzerinde herhangi bir kullanım hakkı veya lisans vermez.

11- Online Hizmetler

İşbu web sitesi online-çevrimiçi, ortamda Rota Sınai Haklar ve Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi tarafından sunulan değişik türde  hizmet satın alma imkânı sunabilir. Web sitesinden yapılacak hizmet taleplerinde doğru, güvenilir, eksiksiz ve tam olarak gerekli kişisel bilgilerinizi; adınızı, soyadınızı, telefon numaranızı, e-mail adresinizi ve bunun dışından istenilebilir bilgileri verilmek zorundadır.

İşbu web sitesinden veya bu web sitesinin erişim ve link verdiği diğer web sitelerinden yapacağınız üçüncü şahıslara ait emtialara ilişkin yapılacak işlemlerde meydana gelebilecek her hangi bir zarar, ziyan, masraf ve benzeri kayıplardan Rota Sınai Haklar ve Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi, çalışanları, müdür ve yöneticileri, acenteleri, sırasıyla halefleri ve yerine geçenler sorumlu tutulamaz ve bu kişilere karşı bir hak iddiasında bulunulamaz.

12- Şifre

İşbu web sitesinde belirtilen bazı özel kullanımlar için web sitesindeki üye ve kayıt sistemi üzerinden kullanıcı adı ve şifresi almanız gerekebilir. Söz konusu şifre ve kullanıcı adının gizli tutulması sizin sorumluluğunuzda olup şifrenizin veya hesabınızın herhangi bir izinsiz kullanımını öğrendiğinizde derhal Rota Sınai Haklar ve Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi'a bildirmeniz ve her defasında web sitesindeki kullanıcı hesabınızdan çıkarken güvenli bir şekilde çıkış yapmanız gerekmektedir. Rota Sınai Haklar ve Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi'nin veya sizin ihmalinizden dolayı şifre ve hesabınızın korunamamasından doğacak hiç bir zarar, ziyan ve masraftan Rota Sınai Haklar ve Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi sorumlu değildir.

13- İzinsiz Kullanım ve Tecavüz Hallerinde İhbar ve Bildirim

Telif hakları hususunda yapılacak izinsiz kullanım ve tecavüzlerle ilgili ihbar ve help@wrp.com.tr  adresine yapılabilir. İhbar ve bildirimler karşısında Rota Sınai Haklar ve Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi derhal söz konusu ihbarları değerlendirip araştırır ve gerekli gördüğü her türlü tedbiri alır ve işlemleri başlatır.

Daha etkin olması için izinsiz kullanım ve tecavüzlerle ilgili bildirim ve ihbarların aşağıda belirtilen şekillerde yapılması gerekmektedir.

1. Web sitesinde izinsiz kullanıldığı iddia edilen telif hakkının tanımlanması
2. İhbar ve bildirimde bulunan tarafa ulaşabilmek için gerekli ve yeterli iletişim bilgileri (telefon numarası, adres, e-mail v.s.)
3. İhbar ve bildirimde bulunan kişinin verdiği bilgilerin doğru ve güvenilir olduğu, yalan ve yanlış beyanda bulunması karşısında cezai yükümlülük altına girebileceği ve söz konusu telif hakları sahibi adına hareket etmek için gerekli yetkisinin olduğuna dair beyanı.

15- Uygulanacak Hukuk

İşbu web sitesi (işbu web sitesi üzerinden link verilen üçüncü kişilere ait web siteleri hariç) Rota Sınai Haklar ve Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi tarafından kontrol ve idare edilmektedir. İşbu web sitesine erişim sağlamanız veya web sitesini kullanmanız halinde web sitesinin içeriği ile ilgili ve sizin erişim ve kullanımınızla ilgili hususlarda çıkacak sorunların çözümünde hukuki yaptırımlar uygulanacaktır.