Bize Ulaşın0(212)-324-2444
  • Yabancı İşçilerTürkiye'nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe süreli çalışma izni; belirli bir işyeri veya işletmede ve belirli bir meslekte çalışmak üzere ve ilk seferde en fazla bir yı...detay »
  • Yabancı İşverenlerTürkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre yabancı uyruklu gerçek veya tüzel kişiler, ülkemizde tesis edilecek bir yatırımın pay sahibi olabilirler. Pay sahibi olan yabancı uyrukluların fiili olarak işletmede göre...detay »
  • Yabancı DoktorlarYabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Türkiye'de Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik 22 Şubat 2012 tarih ve 28212 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yön...detay »
  • Özel İzinlerSüreli, süresiz veya bağımsız çalışma izinlerinin dışında kalan özel hallerde de çalışma izni verilebilir. Türkiye'nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe; ulusal mevzuata...detay »
  • Sıkça Sorulan SorularYabancıların Türkiye'de en az beş yıl kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olmaları, çalışmalarının ekonomik kalkınma açısından katma değer yaratması ve istihdam üzerinde olumlu etki yapacak olması koşulu ile v...detay »